Behandling af persondata ved leasing

Hos 24Leasing A/S opbevarer vi oplysninger om dig som kunde. Men vi opbevarer udelukkende de oplysninger, som er nødvendige, i forhold til at indgå en leasingkontrakt. Dine personlige oplysninger bliver behandlet med største forsigtig hos os. For at indgå en leasingkontrakt hos 24Leasing A/S, er det obligatorisk at aflevere de nødvendige personlige oplysninger.

Nødvendige oplysninger videregives alene til offentlige myndigheder som f.eks. SKAT Motorstyrelsen, samt samarbejdspartnere som assisterer 24Leasing med IT, revision, juridisk bistand, finansielle ydelser og andre leverandørydelser.

Til ovennævnte kan indhentes:

• Personoplysninger: Navn, adresse, tlf. numre, mailadresse, cpr. nummer og/eller cvr. nummer.
• Gyldigt kørekort
• Sygesikringsbevis
• Pas
• Seneste lønsedler
• Seneste selvangivelse
• Regnskaber for virksomhed/er
• På baggrund af modtagne oplysninger foretages en kreditvurdering inden bevilling af aftalen. Denne kreditvurdering kan indeholde kontrol hos RKI, tinglysning og andre tilgængelige informationssystemer.
• Samtidig gives der i nogle tilfælde tilladelse til kontakt til arbejdsgiver for kontrol af ansættelsesforhold samt til kontrol af skatteoplysninger.
• Kunder kan derudover give særskilt samtykke til anvendelse af oplysninger til modtagelse af information og markedsføring. Kunden kan til enhver tid afmelde disse, blandt andet på hjemmesiden www.globalcarleasing.dk eller via link i fremsendte informations/markedsførings mails.
• Oplysninger omkring køretøj og præferencer.
• Forsikringsoplysninger
• Betalingsoplysninger

Slettefrist følger efter indgåelse af aftale den til enhver tid gældende lovgivning, sædvanligvis minimum 5 år efter kontraktens udløb. Afgivne tilbud, opbevares, hvis ikke andet er aftalt, i op til 12 måneder. Mail kommunikation opbevares i op til 60 dage.

Kundeoplysninger (Kundekartotek) som navn, adresse, tlf. numre, mailadresse og cpr./cvr. numre samt årsag til afslag/manglende effektuering af tilbud, opbevares dog, således at vi kan yde god service og sikre os imod kommende tab. 2 af 2

Med baggrund i hvidvasklovgivningen, skattekontrolloven, bogføringsloven og betalingsloven opbevarer vi oplysninger, dokumenter og øvrige relevante registreringer i mindst 5 år efter leasingkontraktens ophør.

Adgang til dine oplysninger:

Som kunde kan du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi behandler og hvorfor. Det samme gælder, hvor længe vi opbevarer disse, og hvilke oplysninger samarbejdspartnere modtager.

Du har naturligvis ret til af få oplysninger slettet eller rettet, såfremt de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte eller irrelevante.

Du har følgende rettigheder:

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• De oplysninger, som du selv har afgivet, har du ret til at modtage i almindeligt anvendt og maskinlæsbart format – f.eks. ved skift til andet finansieringsselskab.
• Du kan altid indgive en klage til os eller en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.
• Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte den Dataansvarlige, som er nævnt på vores hjemmeside www.24leasing.dk eller ved at skrive til mail@24leasing.dk
• Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder.

Dataansvarlig:

24Leasing A/S, Annebegrvej 72D, 9000 Aalborg, cvr. nr. 39765993, er den juridisk ansvarlige for behandling af dine personoplysninger.